PASCLV
Polish American Social Club of Las Vegas

News

 
Nasz Kontakt (Contact Us)
info@pasclv.orgPASCLV NEWSLETTER

December 2013

April 2014


Zebrania (Meetings )

Next meeting
- Sunday, October 26th, 2014  2:30 pm

Kalendarz (Calendar)


WRZESIEN (SEPTEMBER)

09-07 - Family Picnic at Lee Canyon

09-13 - Friday Night Out - Santa Fe Station - Chrome Showroom 9pm

09-20 Wieczor Filmowy ( Movie Night) -
7:30pm

PAZDZIERNIK (OCTOBER)

10-04 - Art Exhibit of Contemporary Polish Artists

10-05 - Performance of Polish Folk Assembly "Jedliniok"

10-19 -  "Tajemnice Ordonki"

10-24 - Kabaret "Hybrydy"


LISTOPAD (NOVEMBER)

11-09 Akademia Niepodleglosci

11-29 - Zabawa Andrzejkowa
Kuchnia Polska 


Today isSunday, November 11th, 2014

Narodowe Swieto NiepodleglosciPolska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała wolność. Własnie dlatego obchodzimy Dzień Niepodległości.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa.

Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12.11. 1918 Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.

Święto Niepodległości zostało ustanowione w ostatnich latach II RP (1918-1945). Obchody przywrócono w 1989 r. Do 1937 roku PPS (Polska Partia Socjalistyczna) świętowała rocznicę niepodległości 7 listopada, na pamiątkę utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.

Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 świętowanie było niemożliwe.

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W czasach PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.


Today Poland celebrates Independence Day while the United States commemorates Veterans Day. Both holidays are tied to World War I, which ended on November 11, 1918. For the United States this day signaled an end to a bloody conflict which c...laimed many of its soldiers. For Poland, however, this conflict hastened the demise of a world order which had denied Poland her freedom for 123 years. As the European empires crumbled due to the strains of the war, Poland arose from the ashes and regained her sovereignty which it had lost over a century prior due to the partitions. Thus today, on the 96th anniversary of Independence, we celebrate all that is Poland.

 

Sunday, November 11th, 2014

Veterans Day

Saluting All Veterans Today!
We thank You for your service today, and every day!


Saturday, November 29, 2014

Zabawa Andrzejkowa

Informacje: 702-219-0698

 

 

 
 
 
Website Builder